לאחרונה אני מקבלת שיחות טלפון מלקוחות אשר מעוניינים "לעקוב" בצורה לא חוקית אחרי בני הזוג שלהם.

זה נכון לעמוד במצב הלא פשוט הזה מול בן הזוג בידיעה שהוא מסתיר משהו

לראות הודעת סמס מחשידה , יציאות לא סדירות מהבית וחזרה הבייתה בשעה לא סבירה בכלל צריכות להדליק אצלנו נורה אדומה.

אבל יחד עם זאת על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 אוסר על פגיעה בפרטיות וקובע בהוראת סעיף 2 לו, כי: "פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה:

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_600.htm

".

פגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין (נוסח חדש) חלות עליה, בכפוף להוראות החוק. פגיעה בפרטיות יכולה להיחשב עבירה פלילית אם נעשית במזיד, באחת הדרכים המצוינות בחוק.

גם חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979 עוסק בסוגיית הפרטיות, וקובע איסור האזנה לשיחות, במידה שהיא נעשית שלא בהסכמתו, לכל הפחות, של אחד הצדדים לשיחה.

 

העונש המקסימלי על פגיעה בפרטיות שנעשתה במזיד הינו 5 שנות מאסר.

והדבר שהכי חשוב לדעת

 "חומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות יהיה פסול לשמש ראיה בבית משפט".

מי שמכיר אותי יודע שאני פועלת בעבודתי ימים כלילות כדיי לעזור לאנשים להוציא את האמת לאור.

יש בידי את הכלים המיומנות והמקצועיות והנסיון לעשות זאת בדרכים חוקיות אשר קבילות בבית המשפט.

אל תסבכו את עצמכם בשיטות שפוגעות בפרטיותו של אדם ובסוף פוגעות גם בכם.

צרו קשר עוד היום עם חוקר פרטי בעל תעודה של משרד המשפטים.

סגירת מעגל משנה חיים!